Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

Quản lý máy chủ

Quản lý máy chủ rất quan trọng trong cơ sở hạ tầng tập trung để điều hành các hoạt động và quy trình tự động thông qua các quy trình làm việc có thể tái sử dụng nhằm đạt được sự ổn định của ứng dụng. Xem thêm

Khi bạn triển khai các ứng dụng, các yếu tố này cũng quan trọng như tốc độ hoạt động và tiết kiệm chi phí. Với các ứng dụng phân tán ngày càng tăng về quy mô, yêu cầu phức tạp và điều đó có nghĩa là kích hoạt các thao tác song song tự động trong các máy chủ khác nhau để chạy một ứng dụng duy nhất. Việc Quản lý được lên kế hoạch tốt sẽ giúp bạn tối ưu hóa các quy trình thông qua một quy trình làm việc linh hoạt. Xác định quy trình làm việc hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên trong khi định hướng phân phối đến gần hơn với mục tiêu kinh doanh của bạn.  Rút gọn

Các yếu tố chính

Máy chủ được cấp phép

Chúng tôi thực hiện các thao tác cấp phép từ việc chọn máy chủ, hệ điều hành hoặc loại lưu trữ hạn chế quyền truy cập mạng, thiết lập ứng dụng và tăng cườngbảo mật . Chúng tôi cũng định cấu hình lưu trữ đám mây riêng ảo (VPC) theo yêu cầu.

Đặc biệt

Tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách thực hiện các thao tác đơn giản như truyền tệp tin với một lệnh duy nhất. Các thao tác cụ thể khác bao gồm quản lý gói, phiên bản, nhóm người dùng, hoạt động giới hạn thời gian và hơn thế nữa.

Quản lý cấu hình

Lập mô hình trạng thái theo yêu cầu môi trường công việc, mô phỏng các thay đổi cấu hình, thực hiện kiểm tra, duy trì các báo cáo về hiệu suất và bảo mật với các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi cũng lập kế hoạch kiểm tra, theo dõi chi tiết.

Quản lý nhiều kiến trúc không thuộc hệ thống

Chúng tôi quản lý quy trình làm việc để kết hợp các thao tác tự động từ cài đặt phần mềm đến cung cấp bộ cân bằng tải, máy chủ và cơ sở dữ liệu. Điều này thể hiện tính linh hoạt theo ngữ cảnh thông qua mô hình dòng công việc khai báo hoặc logic.

Nhóm tài nguyên phần cứng

Chúng tôi cung cấp, cấu hình và duy trì các tài nguyên cơ bản như dung lượng máy tính, bộ nhớ, máy ảo có thể mở rộng và bộ nhớ máy chủ với các công cụ quản lý cấu hình như Chef, Puppet, Ansible và Salt.

Hãy làm việc với chúng tôi để

  • Lập kế hoạch yêu cầu tài nguyên phù hợp
  • Triển khai và cài đặt cấu hình máy chủ
  • Giám sát các quy trình
  • Báo cáo kết quả làm việc
  • Kiểm tra lịch sử tiêu thụ tài nguyên

Làm việc với chúng tôi để việc cung cấp các giải pháp đám mây được xử lý mà không gặp khó khăn. Việc quản lý lưu trữ được kiểm soát tốt và kết quả được phản ánh trong hoạt động hiệu quả của các ứng dụng .Giảm tổng chi phí mở rộng quy mô của bạn. Vì vậy, tại sao không thử nói yêu cầu của bạn?

Đây là giải pháp tốt cho bạn . Tìm hiểu thêm