Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

HAI LỚP BẢO MẬT DỮ LIỆU

Điện toán đám mây, ứng dụng di động, Internet of Things — những công nghệ quan trọng trong hoạt động kinh doanh cũng khiến các tổ chức dễ bị thiệt hại trước những thách thức bảo mật mới. Quản trị rủi ro toàn diện bắt đầu bằng sự hiểu biết về nguyên tắc bảo mật của bạn và đưa ra các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Xác định Phương pháp bảo mật của bạn trong 3 bước

Risk Tolerence

Xác định các hệ thống quan trọng và xác định khả năng chịu rủi ro

Đánh giá tất cả các hệ thống quan trọng của tổ chức của bạn, chẳng hạn như dữ liệu và các chức năng quan trọng cần được bảo vệ là bước đầu tiên. Tất cả việc truy cập qua Internet đều là rủi ro, nhưng việc truy cập là cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Do đó, điều quan trọng là phải đánh giá mức độ rủi ro mà mỗi hệ thống có thể chịu đựng. Tương tự, khi xét đến các mức độ bảo mật khác nhau có các chi phí khác nhau liên quan đến chúng, hệ thống giảm thiểu rủi ro ở mức độ phù hợp phải được đưa ra.

Cybersecurity Framework

Kiểm soát bảo mật an ninh mạng

Xác định những hệ thống cần bảo mật cao và cách bảo mật sẽ đưa chúng ta đến bước tiếp theo của quá trình đánh giá: tạo ra một hệ thống bảo mật an ninh mạng.

Bảo mật Posture

Đánh giá hệ thống bảo mật của bạn

Bảo mật an ninh mạng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá rủi ro liên quan đến những thay đổi trong hệ thống và giúp bạn chuẩn bị cho các mối đe dọa đã biết và chưa biết khác nhau. Chúng tôi đánh giá mức độ bảo mật của các hoạt động, tổ chức của bạn bạn và tiến hành thử nghiệm (chẳng hạn như thử nghiệm thâm nhập) để kiểm tra hệ thống bảo mật của bạn.

Giảm thiểu rủi ro với cho doanh nghiệp

Các dịch vụ toàn diện của chúng tôi ĐĂNG KÝ BẢO MẬT.

  • Đánh giá bảo mật: Xác định các tài nguyên quan trọng, lỗ hổng bảo mật và các vấn đề liên quan.
  • Giám sát bảo mật: Theo dõi và cảnh báo hoạt động bất thường trên hệ thống của bạn.
  • Quản lý ứng phó sự cố: Bảo vệ các tài nguyên quan trọng của bạn khỏi các sự cố khác.
  • Quản lý BẢO MẬT DỮ LIỆU: Thực hiện bảo vệ nhiều lớp để bảo mật chặt chẽ hơn.
  • Bảo mật điểm cuối: Tăng khả năng hiển thị và cải thiện khả năng bảo vệ cho điểm cuối.

Dừng lo về bảo mật dữ liệu?