Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.
cloud services

Cloud Tư vấn Dịch Vụ

Các doanh nghiệp đang nhận thấy lưu trữ đám mây là cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới, phù hợp với thị trường. Các GIẢI PHÁP LƯU TRỮ của chúng tôi cho phép bạn đạt được những lợi ích mà bạn mong muốn thông qua việc chuyển đổi sang lưu trữ đám mây. Sau khi kích hoạt lưu trữ đám mây, bạn có thể dễ dàng xây dựng các dự án mới hoặc môi trường thử nghiệm.

Với tư cách là một công ty GIẢI PHÁP LƯU TRỮ, chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp từ chiến lược đến việc triển khai các giải pháp đám mây an toàn, có thể mở rộng, hiệu suất cao. Các dịch vụ điện toán đám mây của chúng tôi bao gồm GIẢI PHÁP LƯU TRỮ, quản lý đám mây, sử dụng DevOps, phát triển ứng dụng cloud-native, tích hợp đám mây, giám sát đám mây và BẢO MẬT DỮ LIỆU.

DỊCH VỤ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

DỊNH VỤ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

LƯU TRỮ ĐÁM MÂY là không đơn giản. Cho dù bạn đang thay đổi một ứng dụng được lưu trữ tại chỗ lên lưu trữ đám mây đám mây hay chuyển từ nền tảng lưu trữ đám mây này sang nền tảng lưu trữ đám mây khác (đám mây-to-LƯU TRỮ ĐÁM MÂY), các chuyên gia lưu trữ đám mây của chúng tôi có thể giúp bạn hoàn thành công việc đó một cách hiệu quả. Chúng tôi giúp bạn thay đổi thành công thông qua chiến lược hiệu quả và cách tiếp cận theo từng giai đoạn.

DỊNH VỤ LƯU TRỮ ĐÁM MÂY

Ứng dụng Cloud-Native

Cloud Native Applictaion

Các ứng dụng được thiết kế để phản ánh bản chất phân tán của môi trường lưu trữ đám mây có thể thích ứng tốt hơn với nền tảng lưu trữ đám mây. Các ứng dụng như vậy có thể dễ dàng tận dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây để đáp ứng các kỳ vọng về tính khả dụng, khả năng mở rộng và độ tin cậy. Chúng tôi thiết kế các giải pháp lưu trữ đám mây áp dụng các phương pháp DevOps và giám sát tự động để đảm bảo phát hành sản phẩm nhanh hơn và giảm thời gian đưa ra thị trường.

Dịch vụQuản lý Đám mây

Chúng tôi cung cấp, cấu hình, giám sát và quản lý môi trường lưu trữ đám mây 24/7, giúp khách hàng duy trì các thỏa thuận cấp dịch vụ của họ. Có thể là các nền tảng lưu trữ đám mây công cộng từ các công ty hàng đầu thị trường hoặc các môi trường riêng tư như OpenStack, các chuyên gia lưu trữ đám mây của chúng tôi sẽ quản lý các môi trường lưu trữ đám mây cho bạn. Họ sẽ giám sát việc sử dụng và thực hiện hành động cần thiết để tối ưu hóa chi phí đám mây của bạn và đảm bảo tiết kiệm đáng kể..

Chúng tôi hỗ trợ Cloud Platforms

Serverless Hosting

Serverless Hosting

At this level of cloud hosting service, you can enjoy seamless scalability without a worry about Cơ sở hạ tầng. We help clients choose their FaaS provider and build and deploy applications using the serverless model.

Serverless Hosting

Featured Stories

Tài Nguyên