Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

Phương pháp của chúng tôi kiểm soát để đảm bảo chất lượng

Phương pháp kiểm thử liên tục là chìa khóa để đảm bảo chất lượng tại + 84Soft.

Kế hoạch chi tiết

Các hoạt động kiểm thử được lập sơ đồ kịch bản kiểm thử và kế hoạch kiểm thử. Phạm vi, mục tiêu và phân phối được quyết định trước khi bắt đầu thử nghiệm.

Xác thực 100%

Với các lần kiểm thử ngắn và thường xuyên, người kiểm tra có thể kiểm tra tất cả các thay đổi do khách hàng yêu cầu trong quá trình phát triển.

Giao tiếp hai chiều

Sơ đồ kịch bản thử nghiệm được chuẩn bị với sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng kết hợp các phản hồi và đề xuất của khách hàng để đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng

Thay đổi cách kiểm thử

Khi các yêu cầu thay đổi, chúng tôi có thể dễ dàng xác định các trường hợp thử nghiệm nào sẽ được làm lại từ ma trận truy xuất nguồn gốc.

Iterative Testing Process at +84Soft

Iterative Testing Process at +84Soft

Iterative Testing Process at +84Soft

Thử nghiệm phân phối

  • Sơ đồ kịch bản thử nghiệm
  • Đặc tả kiểm tra / trường hợp kiểm thử
  • Báo cáo sai sót
  • Yêu cầu ma trận xác định nguồn gốc

Kiểm tra toàn bộ yêu cầu của bạn đã được thực hiện chưa??

Ma trận xác định nguồn gốc các yêu cầu dùng để xác minh xem việc triển khai có đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng và đảm bảo phạm vi kiểm tra thích hợp.