Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

Công cụ kiểm tra và môi trường kiểm thử

Việc lựa chọn các công cụ thử nghiệm phù hợp và trình độ của người thử nghiệm trong việc sử dụng chúng là rất quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của hệ thống. Những yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và cung cấp nhanh chóng ra thị trường.

Web App Testing

Functional

Selenium WebDriver, Cucumber, WebdriverIO, Protractor, Sahi, QTP, Coded UI, TestComplete, Robotium, Rational Functional Tester

Hiệu suất

JMeter, NeoLoad, Fiddler, StressStimulus, ApacheBench, LoadUI, Badboy, Gatling

Bảo mật

PenQ, Netsparker, WebCruise, Scrawler, Netcat , Nmap/Zenmap, Nikto , Nessus , WebSlayer, WebScarab, Burp Suit, W3af, BlindElephant, Metasploit

Compatibility

Browsera, MultipleIEs, IETester, Adobe BrowserLab, Sauce Labs, BrowserStack

Mobile Testing

Mobile Web

Appium, Selendroid, UI Automator

Mobile App

EggPlant, FoneMonkey, UI Automation, UI Automator, Appium, Selendroid, Robotium

Compatibility

SauceLabs, Perfectomobile.com, AWS Device Farm

Service Layer Testing

Functional

Postman, SoapUI, Rest-Assured, Fiddler, JMeter

Hiệu suất

JMeter, SoapUI, Gatling, NeoLoad

Bảo mật

PenQ, Netsparker, WebCruise, Scrawler, Netcat , Nmap/Zenmap, Nikto , Nessus , WebSlayer, WebScarab, Burp Suit, W3af, BlindElephant, Metasploit

Test Management

Defect Tracking

JIRA, Bugzilla, Redmine, Trac, Quality Center, Mantis, Trello, TestRail

Test Management

Asana, Pivotal Tracker, ClubHouse, JIRA, Phabricator, TestRail, TestLink, Enterprise Tester, HP ALM, Squash

Unit Test

PHPUnit, JUnit, NUnit, TestNG, RSpec

Vận hành hệ thống

CruiseControl, Bamboo, Jenkins

Version Điều khiển

Git, SVN, CVS, VSS

Mobile Device Lab

iPhone

iPhone

3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, 11 Pro (iOS 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13)

iPod

4,5, iPod Touch (iOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

iPad

3, 4, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro (iOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Wearables

Apple Watch, Google Watch, Google Glass

beacon image

Beacons

Estimote

Android Phone

Android Phone (OS 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Moto G (1st and 2nd gen), Moto Defy, Samsung Galaxy S2, S3, S4, S5, S6, S7, Ace, Grand, S8, S9 Plus, S10 E, A9, A50, Google Nexus 4, 5, 6, Pixel 3XL, Sony Xperia E, HTC Desire, M8, One plus X, 1, 6T

Android Tablets (OS 4, 5, 7)

Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Tab S2, Nexus 7, Nexus 10

Windows

Nokia Lumia 800, HTC HD7, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 1320

Blackberry

Blackberry Torch 9800, Blackberry Torch 9860, Blackberry Curve 8900, Blackberry Bold 9780, BlackBerry Storm 9500, BlackBerry Q5

Web App Testing

Functional

Selenium WebDriver, Cucumber, WebdriverIO, Protractor, Sahi, QTP, Coded UI, TestComplete, Robotium, Rational Functional Tester

Hiệu suất

JMeter, NeoLoad, Fiddler, StressStimulus, ApacheBench, LoadUI, Badboy, Gatling

Bảo mật

PenQ, Netsparker, WebCruise, Scrawler, Netcat , Nmap/Zenmap, Nikto , Nessus , WebSlayer, WebScarab, Burp Suit, W3af, BlindElephant, Metasploit

Compatibility

Browsera, MultipleIEs, IETester, Adobe BrowserLab, Sauce Labs, BrowserStack

Mobile Testing

Mobile Web

Appium, Selendroid, UI Automator

Mobile App

EggPlant, FoneMonkey, UI Automation, UI Automator, Appium, Selendroid, Robotium

Compatibility

SauceLabs, Perfectomobile.com, AWS Device Farm

Service Layer Testing

Functional

Postman, SoapUI, Rest-Assured, Fiddler, JMeter

Hiệu suất

JMeter, SoapUI, Gatling, NeoLoad

Bảo mật

PenQ, Netsparker, WebCruise, Scrawler, Netcat , Nmap/Zenmap, Nikto , Nessus , WebSlayer, WebScarab, Burp Suit, W3af, BlindElephant, Metasploit

Test Management

Defect Tracking

JIRA, Bugzilla, Redmine, Trac, Quality Center, Mantis, Trello, TestRail

Test Management

Asana, Pivotal Tracker, ClubHouse, JIRA, Phabricator, TestRail, TestLink, Enterprise Tester, HP ALM, Squash

Unit Test

PHPUnit, JUnit, NUnit, TestNG, RSpec

Vận hành hệ thống

CruiseControl, Bamboo, Jenkins

Version Điều khiển

Git, SVN, CVS, VSS

Mobile Device Lab

iPhone

iPhone

3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS MAX, 11 Pro (iOS 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13)

iPod

4,5, iPod Touch (iOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

iPad

3, 4, iPad Mini, iPad Air, iPad Pro (iOS 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Wearables

Apple Watch, Google Watch, Google Glass

beacon image

Beacons

Estimote

Android Phone

Android Phone (OS 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Moto G (1st and 2nd gen), Moto Defy, Samsung Galaxy S2, S3, S4, S5, S6, S7, Ace, Grand, S8, S9 Plus, S10 E, A9, A50, Google Nexus 4, 5, 6, Pixel 3XL, Sony Xperia E, HTC Desire, M8, One plus X, 1, 6T

Android Tablets (OS 4, 5, 7)

Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Tab S2, Nexus 7, Nexus 10

Windows

Nokia Lumia 800, HTC HD7, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 1320

Blackberry

Blackberry Torch 9800, Blackberry Torch 9860, Blackberry Curve 8900, Blackberry Bold 9780, BlackBerry Storm 9500, BlackBerry Q5