Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRỌN GÓI

Khách hàng của Chúng tôi dựa lựa chọn các giải pháp đáng tin cậy với thời gian đưa ra thị trường nhanh nhất và tối ưu chi phí

Chúng tôi hoạt động đa lĩnh vực làm việc với khách hàng từ ý tưởng ban đầu đến lập chiến lược, xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng nhanh chóng.Chúng tôi triển khai các chức năng và kết hợp phản hồi của. khách hàng vào dự án , từng bước tinh chỉnh nó thành các sản phẩm hoàn chỉnh.

How We Do It
Question Mark

Tư vấn & phân tích

 • Làm rõ yêu cầu, xác định mục tiêu sản phẩm.
 •  Phân tích các giải pháp cạnh tranh.
 • Quyết định tính năng cho một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP).
 • Lập chiến lược marketing

Thiết kế giao diện UX

Tương tác & hỗ trợ

 • Hỗ trợ Lập kế hoạch và phân tích khả năng mở rộng.
 • Phân tích, đánh giá và xác định các điểm khác biệt của phần mềm.
 • Điều chỉnh hiệu suất hệ thống — tối ưu hóa dựa trên phân tích.
 •  Xác thực các thuộc tính như độ tin cậy, khả năng mở rộng và sử dụng tài nguyên.
 • Hiệu suất analysts, system engineers, developers—all working together.

Bàn giao sản phẩm

 • Triển khai giải pháp, cung cấp đào tạo nếu được yêu cầu.
 • Gửi và nhận ứng dụng được liệt kê trong các chợứng dụng.
 • Marketing tiếp cận khách hàng
 • Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để thay đổi hợp lý
 • BÀN GIAO & ĐÀO TẠO—an unique, time-tested model.

Đưa ra giải pháp

 • Làm việc với các chuyên gia để thiết kế Cơ sở hạ tầng công nghệ.
 • Lập kế hoạch cho một hệ thống và các thay đổi theo yêu cầu hoặc mở rộng.
 • Thiết kế phần mềm để đáp ứng các nhu cầu về hiệu suất, khả năng mở rộng và tính khả dụng.
 • Minimize risk by ensuring easy maintenance and manageability.

Xây dựng & triển khai

 • Phát triển và thay đổi để sản phẩm hoàn thiện
 • Phân tích, đánh giá và xác định các điểm khác biệt của phần mềm.
 • Điều chỉnh hiệu suất hệ thống — tối ưu hóa dựa trên phân tích.
 • Xác thực các thuộc tính như độ tin cậy, khả năng mở rộng và sử dụng tài nguyên.
 • Lean and agile approach to application development.

Đảm bảo chất lượng dự án

 • Kiểm thử liên tục để phát hiện lỗi.
 • Đẩy nhanh quá trình thử nghiệm với thử nghiệm tự động.
 • Kiểm tra và bảo mật các ứng dụng và máy chủ.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành / nguyên tắc chợ ứng dụng.
 • Certified professionals, proven processes, in-house tools.

Theo dõi & bảo trì

Tư vấn & phân tích

 • Làm rõ yêu cầu, xác định mục tiêu sản phẩm.
 •  Phân tích các giải pháp cạnh tranh.
 • Quyết định tính năng cho một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP).
 • Lập chiến lược marketing

Đưa ra giải pháp

 • Làm việc với các chuyên gia để thiết kế Cơ sở hạ tầng công nghệ.
 • Lập kế hoạch cho một hệ thống và các thay đổi theo yêu cầu hoặc mở rộng.
 • Thiết kế phần mềm để đáp ứng các nhu cầu về hiệu suất, khả năng mở rộng và tính khả dụng.
 • Minimize risk by ensuring easy maintenance and manageability.

Thiết kế giao diện UX

Xây dựng & triển khai

 • Phát triển và thay đổi để sản phẩm hoàn thiện
 • Phân tích, đánh giá và xác định các điểm khác biệt của phần mềm.
 • Điều chỉnh hiệu suất hệ thống — tối ưu hóa dựa trên phân tích.
 • Xác thực các thuộc tính như độ tin cậy, khả năng mở rộng và sử dụng tài nguyên.
 • Lean and agile approach to application development.

Tương tác & hỗ trợ

 • Hỗ trợ Lập kế hoạch và phân tích khả năng mở rộng.
 • Phân tích, đánh giá và xác định các điểm khác biệt của phần mềm.
 • Kiểm tra và bảo mật các ứng dụng và máy chủ.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành / nguyên tắc chợ ứng dụng.
 • Hiệu suất analysts, system engineers, developers—all working together.

Đảm bảo chất lượng dự án

 • Kiểm thử liên tục để phát hiện lỗi.
 • Đẩy nhanh quá trình thử nghiệm với thử nghiệm tự động.
 • Kiểm tra và bảo mật các ứng dụng và máy chủ.
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn ngành / nguyên tắc chợ ứng dụng.
 • Certified professionals, proven processes, in-house tools.

Bàn giao sản phẩm

 • Triển khai giải pháp, cung cấp đào tạo nếu được yêu cầu.
 • Gửi và nhận ứng dụng được liệt kê trong các chợứng dụng.
 • Marketing tiếp cận khách hàng
 • Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để thay đổi hợp lý
 • BÀN GIAO & ĐÀO TẠO—an unique, time-tested model.

Theo dõi & bảo trì

  Xu thế công nghệ 4.0 ngày càng phổ biến . Bạn đã sẵn sàng đổi mới?