Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT GIAO DIỆN HẤP DẪN

Sự hấp dẫn của một ứng dụng nằm ở trải nghiệm mà nó mang lại cho người dùng, về mặt trực quan và chức năng.

Dự đoán nhu cầu và cung cấp cho người dùng nhiều hơn những gì được cho là cần thiết có thể tạo ra trải nghiệm tuyệt vời. Phương pháp lấy con người làm trung tâm sẽ là vấn đề cốt lõi trong việc tạo ra những trải nghiệm người dùng như vậy. Nó cung cấp các hành vi của người dùng ,dựa váo đó đổi mới và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Để phù hợp với người dùng , chúng tôi thực hiện nguyên tắc tiếp cận ba giai đoạn để thiết kế UX - tìm hiểu , Thiết kế và Phân phối.

84Soft 3-D approach to UX designing

Tìm hiểu

Chúng tôi nghiên cứu lối sống, nhân khẩu học, hành vi và sở thích của người dùng để giúp chúng tôi hiểu suy nghĩ và quan điểm của họ. Quá trình tìm hiểu bao gồm việc xác định các nhóm người dùng khác nhau, chuẩn bị câu hỏi hoặc khảo sát, thực hiện phân tích nhiệm vụ.

Cung cấp tài liệu

 • Cung cấp báo cáo người dùng
 • Tài liệu phân tích thiết kế
 • Bản thiết kế gốc
 • Luồng sử dụng của người dùng

Thiết kế

Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng nhất. Trong giai đoạn thiết kế, chúng tôi chuyển đổi việc nghiên cứu người dùng sang các thiết kế hấp dẫn trực quan. Dựa trên một bảng phân cảnh chi tiết, các kỹ sư UX, nhà thiết kế và nhà chiến lược nội dung của chúng tôi cộng tác để tạo phong cách , thiết kế điều hướng và cuối cùng là bản hoàn chỉnh

Cung cấp tài liệu

Cung cấp tài liệu

 • Information architecture
 • Trình chiếu luồng người dùng
 • Thiết kế
 • Thiết kế giao diện người dùng
 • Phong cách và thương hiệu

Bàn giao

Giai đoạn cuối cùng là hoàn thiện thiết kế và bàn giao. Trong giai đoạn này sẽ trải qua quá trình xem xét thiết kế, phân tích khả năng sử dụng và đánh giá tính khả thi. Phản hồi của khách hàng . Mục đích là tạo ra một sản phẩm hoạt động như mong muốn và làm hài lòng người dùng.

Cung cấp tài liệu

 • Tài liệu phân tích người dùng
 • Báo cáo đánh giá

Tìm hiểu

Chúng tôi nghiên cứu lối sống, nhân khẩu học, hành vi và sở thích của người dùng để giúp chúng tôi hiểu suy nghĩ và quan điểm của họ. Quá trình tìm hiểu bao gồm việc xác định các nhóm người dùng khác nhau, chuẩn bị câu hỏi hoặc khảo sát, thực hiện phân tích nhiệm vụ.

Cung cấp tài liệu

 • Cung cấp báo cáo người dùng
 • Tài liệu phân tích thiết kế
 • Bản thiết kế gốc
 • Luồng sử dụng của người dùng

Thiết kế

Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng nhất. Trong giai đoạn thiết kế, chúng tôi chuyển đổi việc nghiên cứu người dùng sang các thiết kế hấp dẫn trực quan. Dựa trên một bảng phân cảnh chi tiết, các kỹ sư UX, nhà thiết kế và nhà chiến lược nội dung của chúng tôi cộng tác để tạo phong cách , thiết kế điều hướng và cuối cùng là bản hoàn chỉnh.

Cung cấp tài liệu

 • Information architecture
 • Trình chiếu luồng người dùng
 • Thiết kế
 • Thiết kế giao diện người dùng
 • Phong cách và thương hiệu

Deliver

Giai đoạn cuối cùng là hoàn thiện thiết kế và bàn giao. Trong giai đoạn này sẽ trải qua quá trình xem xét thiết kế, phân tích khả năng sử dụng và đánh giá tính khả thi. Phản hồi của khách hàng . Mục đích là tạo ra một sản phẩm hoạt động như mong muốn và làm hài lòng người dùng.

Cung cấp tài liệu

 • Tài liệu phân tích người dùng
 • Báo cáo đánh giá

Tại sao thiết kế lại lấy người dùng làm trung tâm

 • Cho phép tạo các ứng dụng thông minh, hiệu quả và hiệu quả
 • Mang lại kỳ vọng của người dùng với mức độ hài lòng
 • Giảm thiểu nhu cầu thiết kế lại
 • Giúp tạo ra các giải pháp thiết kế sáng tạo hơn thông qua sự hợp tác của các chuyên gia đa ngành
 • Giúp phát triển cảm giác sở hữu giữa những người dùng

Watch this video to know how we create engaging mobile applications