Inquiry icon

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chia sẻ các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cách chúng tôi có thể trợ giúp.

Thank you for submitting your request.
We will get back to you shortly.

Microservice là gì

Microservice đề cập đến phong cách lập trình phần mềm trong đó các thành phần khác nhau được tạo và duy trì như các dịch vụ biệt lập. Mỗi microservice đều có quy mô nhỏ, xử lý một chức năng nghiệp vụ duy nhất và được triển khai riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ thống.

Theo truyền thống, các ứng dụng được xây dựng như một khối gắn kết duy nhất với tất cả các chức năng được kết hợp với nhau. Phần mềm như vậy thường được triển khai trên một máy duy nhất và chỉ có thể được thu nhỏ theo chiều dọc. Do tính không thực tế của điều này xảy ra, các đơn vị logic trong khối nguyên khối được tách thành các lớp vật lý như Giao diện người dùng, Logic máy chủ hoặc Dịch vụ Web và Cơ sở dữ liệu để lưu trữ (kiến trúc phân cấp).

Cuối cùng, Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) trong đó lớp Dịch vụ Web được chia theo chiều dọc thành các dịch vụ khác nhau và lớp DB thành các giải pháp lưu trữ tương ứng đã trở thành một thiết kế khả thi để dễ dàng mở rộng quy mô. Kiến trúc microservice có thể được coi là sự phát triển tiến bộ của SOA.

Dưới đây là mô tả của một ứng dụng nhà bán lẻ mẫu với kiến trúc microservice. Mỗi dịch vụ chịu trách nhiệm về một chức năng kinh doanh duy nhất. Đồng thời, các microservices giao tiếp với nhau để biết thông tin cần thiết.

Example of microservice architecture in eCommerce application